เอกสารงานงบประมาณและแผน

 

แบบฟอร์มการประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566

NameSizeHits
NameSizeHits
รายรับ (บัณฑิต ปโท ปเอก) 2566720.0 KiB18
รายรับ ปตรี เทอม 2-65 และเทอม 1-66413.7 KiB28
รายรับ ปตรี นานาชาติ เทอม 1-65 และ 2-65143.4 KiB31

 

แบบฟอร์มการประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565

NameSizeHits
NameSizeHits
รายรับ ป_ตรี เทอม 2-64 และเทอม 1-65295.0 KiB14
รายรับ ป_ตรี นานาชาติ เทอม 1-64 และ 2-64143.3 KiB14
สรุปประมาณการรายรับ62.5 KiB18
รายรับ (ป_โท - ป_เอก)496.5 KiB41

 

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 2564

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 2564
43.5 KiB
26 Downloads
รายละเอียด

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
ประจำปีงบประมาณ2563202.0 KiB12
ประจำปีงบประมาณ2561561.5 KiB14
ประจำปีงบประมาณ2562223.0 KiB15

 

แบบBP07

แบบBP07
แบบBP07
formBP07.xlsx
14.8 KiB
11 Downloads
รายละเอียด
นโยบายและยุทธศาสตร์ 63-80 และแผนปี 63 มทร.ธัญบุรี
22.4 MiB
35 Downloads
รายละเอียด
เว็บไซต์เก่า