ข่าวศูนย์COE

11 เมษายน 2022

โครงการ “การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม AMOS” ประจำปี 2565

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “กา […]
8 เมษายน 2022

หลักสูตร “ทักษะการขายสินค้าเชิงรุก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์” ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

🤗 อยากขายออนไลน์ได้ด้วยตนเ […]
8 เมษายน 2022

โครงการอบรมความรู้ เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน IC Plain P1

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม […]
เว็บไซต์เก่า