รายงานฝ่ายบุคลากร

 

ปีงบประมาณ 2565

รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565

รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1
451.0 KiB
26 Downloads
รายละเอียด
รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2
464.4 KiB
13 Downloads
รายละเอียด

รายงาน KR

KR ไตรมาสที่ 1
458.8 KiB
10 Downloads
รายละเอียด
KR ไตรมาสที่ 2
478.9 KiB
10 Downloads
รายละเอียด

 

รายงานการติดตามผล ปี 2564 รายไตรมาส สายวิชาการ

NameSizeHits
NameSizeHits
ไตรมาสที่1320.2 KiB20
ไตรมาสที่2337.8 KiB24
ไตรมาสที่32.0 MiB21
ไตรมาสที่42.2 MiB16

 

รายงานการติดตามผล ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 สายวิชาการและสายสนับสนุน

รายงานการติดตามผล ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 สายวิชาการและสายสนับสนุน
1.6 MiB
34 Downloads
รายละเอียด

 

ตารางสรุปจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – ID Plan) (จำแนกรายบุคคล) ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 24 พฤษภาคม 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
สรุปพร้อมรายละเอียด สายวิชาการ3.1 MiB36
สรุปพร้อมรายละเอียด สายสนับสนุน68.0 KiB16
สรุปการอบรม สายวิชาการ19.1 KiB39
สรุปการอบรม สายสนับสนุน15.6 KiB21

 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPLAN) และการกำกับติดตามผล 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาการบัญชี400.3 KiB20
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์173.1 KiB18
สาขาวิชาการเงิน206.5 KiB21
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ288.0 KiB33
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ327.2 KiB35
สาขาวิชาการจัดการ522.9 KiB16
สาขาวิชาการตลาด324.2 KiB62
สายสนับสนุนรวม1.1 MiB19

 

รายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 – 3

ตารางรายชื่ออาจารย์ผ่านการฝึกอบรม ไตรมาสที่ 1-3
81.4 KiB
35 Downloads
รายละเอียด
เว็บไซต์เก่า