ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาพิเศษ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาพิเศษ "ปลุกพลังใจ สร้างแรงผลักดันสู่เส้นทางชีวิต"

โดย อาจารย์ จตุพล ชมภูนิช

ในวันเสาร์ที่ 26 ต.ค. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวชิรนาวา ชั้น 9 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4


16 ต.ค. 2562