ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RT-TEP ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.training.rmutt.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2549-4079, 3085


นักศึกษาที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์สอบฟรีในครั้งแรก ขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้

1. ลงชื่อแจ้งความประสงค์ที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ภายในวันที่ 4-11 พฤศจิกายน 2562
2. ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนสอบ RT-TEP www.regtraining.rmutt.ac.th


**หากไม่ได้ลงชื่อสอบฟรีครั้งแรกไว้ ค่าใช้จ่าย 600 บาท/ครั้ง**

24 ต.ค. 2562