คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ดร.พร้อมพงษ์ แสงขำ

ที่อยู่  (ที่ทำงาน)  : อาคาร 4
E-mail  :
เบอร์ติดต่อ  :
วุฒิการศึกษา :

 

เว็บไซต์เก่า