เอกสารดาวน์โหลด ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา26.5 KiB2
แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมนักศึกษา57.2 KiB2
แบบฟอร์มการขอใบรับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)55.4 KiB2
แบบฟอร์มขอบันทึกกิจกรรมคณะ (สำหรับอาจารย์)635.4 KiB2
แบบฟอร์มคำรองทั่วไป186.8 KiB2
แบบฟอร์มคำร้องกรณีขอให้ทำการตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมคณะ85.8 KiB2
แบบฟอร์มคำร้องกรณีขอให้ทําการตรวจสอบรายชื่อการเขาร้องร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ54.7 KiB3
แบบฟอร์มทำกิจกรรมจิตอาสา70.9 KiB2
แบบฟอร์มสมัครขอทุนคณะบริหารธุรกิจ2.0 MiB2
แบบฟอร์มโอนย้ายกิจกรรม109.1 KiB2
แบบแสดงความจำนงบริจาคเงินทุนการศึกษา369.4 KiB2
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล423.6 KiB3

แบบฟอร์มขอ Transcript สมุดกิจกรรม

 

เว็บไซต์เก่า