ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

21 เมษายน 2022

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อ โปรแกรมฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมการสอบวัดผล Exit Exam จำนวน 289 ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ปร […]
21 เมษายน 2022

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องพักอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ปร […]
15 กุมภาพันธ์ 2022

ประกาศร่างประชาพิจารณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประชาพิจารณ์ เรื […]
เว็บไซต์เก่า