รายงานฝ่ายบุคลากร

 

ปีงบประมาณ 2565

รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565

รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1
451.0 KiB
21 Downloads
รายละเอียด
รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2
464.4 KiB
6 Downloads
รายละเอียด

รายงาน KR

KR ไตรมาสที่ 1
458.8 KiB
3 Downloads
รายละเอียด
KR ไตรมาสที่ 2
478.9 KiB
4 Downloads
รายละเอียด

 

รายงานการติดตามผล ปี 2564 รายไตรมาส สายวิชาการ

NameSizeHits
NameSizeHits
ไตรมาสที่1320.2 KiB15
ไตรมาสที่2337.8 KiB13
ไตรมาสที่32.0 MiB15
ไตรมาสที่42.2 MiB11

 

รายงานการติดตามผล ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 สายวิชาการและสายสนับสนุน

รายงานการติดตามผล ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 สายวิชาการและสายสนับสนุน
1.6 MiB
28 Downloads
รายละเอียด

 

ตารางสรุปจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – ID Plan) (จำแนกรายบุคคล) ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 24 พฤษภาคม 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
สรุปการอบรม สายสนับสนุน15.6 KiB15
สรุปพร้อมรายละเอียด สายสนับสนุน68.0 KiB8
สรุปการอบรม สายวิชาการ19.1 KiB24
สรุปพร้อมรายละเอียด สายวิชาการ3.1 MiB19

 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPLAN) และการกำกับติดตามผล 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาการเงิน206.5 KiB15
สาขาวิชาการจัดการ522.9 KiB10
สาขาวิชาการตลาด324.2 KiB30
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ288.0 KiB11
สาขาวิชาการบัญชี400.3 KiB11
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ327.2 KiB19
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์173.1 KiB12
สายสนับสนุนรวม1.1 MiB11

 

รายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 – 3

ตารางรายชื่ออาจารย์ผ่านการฝึกอบรม ไตรมาสที่ 1-3
81.4 KiB
21 Downloads
รายละเอียด
เว็บไซต์เก่า